Zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych

wykorzystanie TIK w szkole

Nie da się ukryć, że podstawowy program edukacyjny, jaki jest każdego roku wytyczany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, staje się dla wielu uczniów niewystarczający. Właśnie dlatego, dbając o jak najlepszy rozwój swoich podopiecznych, wiele szkół organizuje szereg dodatkowych zajęć, z których mogą korzystać chętni.

Te mają na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z różnego zakresu. Zajęcia dodatkowe mogą być te sportowe, ale również typowo naukowe. Do najpopularniejszych zaliczają się przecież kółka matematyczne, plastyczne, historyczne, aktorskie czy tańce. Co więcej, szkoły starają się także organizować liczne zajęcia typowo edukacyjne, w tym lekcje wyrównawcze dla uczniów, którzy nie zawsze radzą sobie na podstawowych zajęciach. Oprócz większej ilości zajęć równie istotne są pomoce edukacyjne, które są używane do ich realizacji. Przykładem tutaj może być wykorzystanie TIK w szkole w postaci m.in. tablicy interaktywnej, która pozwala bardziej zaangażować uczniów w prowadzone zajęcia.

Na lekcje tego rodzaju mogą liczyć nie tylko uczniowie szkół publicznych, ale również ci, którzy uczęszczają do szkół prywatnych. Wyjątkiem nie jest również żadna społeczna szkoła podstawowa i trzeba przyznać, że w tego rodzaju placówkach zajęcia odbywają się wręcz na dużo wyższym poziomie. Wpływ na to ma fakt, iż rodzice uczniów dodatkowo opłacają takowe lekcje bądź zajęcia wpisane są w ramach standardowego statutu szkoły, więc jej głównym celem jest ich organizacja. Widać wyraźną różnicę w poziomie nauczania uczniów uczęszczających do różnego typu placówek. Wszystko zależy bowiem od dostępnego budżetu i nie da się ukryć, że placówki publiczne dysponują tym najmniejszym.