Komu przysługuje adwokat z urzędu?

prawnik warszawa

Prawo do adwokata z urzędu ma każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne. To gwarantuje Konstytucja RP. Co więcej, o włączenie adwokata – obrońcy, oskarżony może wnieść na każdym etapie prowadzonej sprawy sądowej.

Aby sąd przychylił się do wniosku i przydzielił oskarżonemu adwokata z urzędu, ten musi jednak spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim ma obowiązek wykazać, że nie stać go na zatrudnienie na własny koszt specjalisty, jakim jest prawnik. Warszawa i każde inne miasto w naszym kraju dysponuje dostateczną liczbą kancelarii, w których tacy eksperci przyjmują i podejmują się obrony w procesach karnych.

Warto zaznaczyć, że w niektórych sprawach sądowych udział adwokata jest obowiązkowy. Jeśli strona postępowania nie współpracuje z adwokatem z wyboru, ten przypisywany jest mu z urzędu. To między innymi sprawy, w których postępowanie toczy się przeciwko osobie małoletniej, niepełnosprawnej bądź zachodzi podejrzenie, że osoba jest niepoczytalna.
Adwokat z urzędu przypisywany jest także w sytuacjach, kiedy sędzia stwierdzi, że strona nie jest w stanie samodzielnie się obronić.
Obrońca konieczny jest zawsze wtedy, gdy oskarżony nie może samodzielnie wstawić się na rozprawę sądową.

Możliwość podjęcia współpracy z adwokatem z urzędu niejednokrotnie zmienia tok całego postępowania. Jeśli sąd nie przychylił się do wniosku o przydzielenie obrońcy z urzędu, zawsze warto postarać się o płatną współpracę tego rodzaju z wyboru.