Dlaczego firmy coraz częściej inwestują w bezpieczeństwo IT?

SIEM

Prowadzenie firmy związane jest z wymianą oraz przechowywaniem informacji. To dzięki nim możliwe jest realizowanie zadań i prowadzenie komunikacji. Wymaga to jednak wykorzystania odpowiednich środków, które pozwolą zachować optymalny poziom bezpieczeństwa. Inaczej nasze dane i zasoby będą zagrożone.

W firmach coraz częściej poruszana jest kwestia bezpieczeństwa i ochrony danych. Wszystko za sprawą większej świadomości oraz łatwego dostępu do publikowanych informacji dotyczących cyber ataków. Dzięki temu przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań zapewniających optymalny poziom bezpieczeństwa. Bez nich ochrona dotychczasowymi środkami jest nieskuteczna. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza że nie znamy dnia ani godziny, kiedy możemy stać się ofiarą ataku na nasze zasoby. Ponadto rozwój technologii sprzyja powstawaniu nowych zagrożeń.

Nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwala zwiększyć poziom Bezpieczeństwa IT w firmie, jest Security Information and Event Management, czyli SIEM. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań prewencyjnych SIEM należy do zaawansowanych systemów detekcji zagrożeń. Wszystko za sprawą gromadzenia istotnych informacji z pakietów, logów, czy flowów. Dzięki temu możliwa jest detekcja ataku w trakcie jego trwania, co pozwala w znaczny sposób ograniczyć straty spowodowane atakiem. SIEM umożliwia również integrację z rozwiązaniami z zakresu Endpoint Security oraz PAM.

Nie można jednak zapominać, że oprócz wdrożenia zaawansowanych zabezpieczeń ważne stosowanie się użytkowników do reguł polityki bezpieczeństwa. To dzięki nim sami możemy ograniczyć ryzyko ataku, który może być skierowany bezpośrednio w nasz komputer korzystający z zasobów sieciowych firmy.