Błąd medyczny – jak walczyć o odszkodowanie?

odszkodowanie za błąd lekarski

Coraz więcej Polaków ma świadomość w kwestii możliwości dochodzenia swoich spraw za powstałe błędy medyczne. Niestety, należy też podkreślić, że w naszych szpitalach do takich błędów dochodzi coraz częściej. Każdy poszkodowany pacjent może skutecznie walczyć o odszkodowanie. Prawnicy potwierdzają, że odszkodowanie za błąd lekarski to najczęściej rekompensata finansowa, która może nie przywraca pełnego zdrowia, ale za to daje szansę na rozpoczęcie rehabilitacji czy daje możliwość zniwelowania powstałych wad poprzez przeprowadzenie kolejnych zabiegów lekarskich.

Ułatwienia dla poszkodowanych

Ponieważ pacjenci w coraz większej liczbie zaczęli kierować prawy do sądów, dzisiaj mają nieco ułatwione zadanie. Wniosek ze wskazaniem błędu medycznego mogą kierować bezpośrednio do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dzięki temu w znaczny sposób zostaje skrócona procedura dochodzenia swoich praw oraz doprowadzenia do osądzenia lekarza czy zespołu medycznego, który jest odpowiedzialny za powstanie błędu medycznego.

Za co należy się odszkodowanie?

Wielu pacjentów nadal nie jest świadomych praw, jakie przysługują im nie tylko w trakcie hospitalizacji czy przewlekłego leczenia, ale również po skorzystaniu z państwowej opieki medycznej. Pamiętajmy, że odszkodowanie za błąd lekarski to nie tylko rekompensata finansowa za powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań personelu medycznego. O odszkodowanie można się starać także w sytuacji niezapewnienia dogodnych warunków leczenia bądź hospitalizacji albo uchybień, które doprowadziły do pogorszenia zdrowia. Odszkodowanie należy się za postawienie złej diagnozy, wdrożenie nieodpowiedniej kuracji leczniczej oraz oczywiście źle przeprowadzonych zabiegów operacyjnych.

Warto wiedzieć, że o odszkodowanie za błąd lekarski może walczyć nie tylko poszkodowany, ale również jego rodzina = na przykład, kiedy w wyniku błędu medycznego dojdzie do zgonu pacjenta.